Ratu Josefa Iloilo

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Iloilo (right) meets with U.S. Ambassador Steven McGann (left).

Ratu Josefa Iloilovatu Uluivida (1920-2011), Gone Turaga na Tui Vuda sa Bale, ka Peresitedi vakacegu ni Matanitu o Viti.